Wikia

Memory Alpha

2377

38,865pages on
this wiki
Discuss4
  2377  
Unimatrix-zero.jpg

Borg drones able to access Unimatrix Zero begin a rebellion against the Borg Collective in this year.

Borg drones able to access Unimatrix Zero begin a rebellion against the Borg Collective in this year.
Stardates: 54014.4 - 54622.4

Events Edit

EpisodesEdit

Apocrypha Edit


2376 24th century
2370s
2378

Around Wikia's network

Random Wiki